Door de ogen van de Stellingwerver

Met veel plezier heb ik op verzoek van Welzijn Timpaan van september tot december 12 cursusavonden Fotografie en Schilderkunst verzorgd voor 'nieuwe'- (uit andere culturen) en 'oude' inwoners van de Stellingwerven.

De rode draad door de cursussen was: Hoe kun je leren kijken naar de dingen met je Verbeelding. Dus als je bijvoorbeeld naar een stoel kijkt en je denkt alleen maar: o ja, een stoel dat weet ik wel, dan speelt je verbeelding geen rol. Als je goed naar de stoel gaat kijken, ziet hoe die gemaakt is en van welk materiaal, dan kun je ineens zien dat ie op een dier lijkt als je hem op z'n kop zet.

Fotograferen leert je beter kijken en dat kan een nieuwe kijk geven op jezelf en je omgeving. De opdracht die de deelnemers hebben gekregen voor de foto's en de schilderijen die voor de expositie zijn uitgekozen was:

 

Maak 1 foto die geen titel nodig heeft omdat het beeld voor zichzelf spreekt en maak 1 foto waarbij de titel nodig is om de foto betekenis te geven.

Deze opdracht gold ook voor de schildercursus.

 

Het resultaat ziet U op de expositie op 7 december om 16.00 uur in de Kijkzaal Wolvega.

 

Els de Niet

Beeldend kunstenaar

Druk aan het werk voor de expositie in de Kijkzaal